Giá trị cốt lõi

Minh Bạch
Minh bạch trong kinh doanh, trong quan hệ với khách hàng, đối tác, cổ đông và các bên liên quan.
Chất Lượng 
Đúng chất lượng cam kết, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và cư dân. 
 
Bền Vững 
Kinh doanh trên nền tảng pháp lý hoàn chỉnh, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm, quan tâm đến cộng đồng và thân thiện với môi trường.